Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  >  > 

Hoe ontstaat terugstuwing vanuit het riool?

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Hoe ontstaat terugstuwing vanuit het riool?


Bij hevige neerslag die soms groter is dan de in de ontwerpfase bepaalde rioolcapaciteit raakt het riool overbelast. Hierbij stijgt de waterstand in het riool, vaak zelfs tot aan de straat waarbij het ook regelmatig voorkomt dat zelfs de straten vollopen. Omdat het waterniveau in de met de riolering verbonden afvoersystemen gelijk is aan het niveau in het gemeentelijk riool (communicerende vaten) betekent dit dat ook afvoerleidingen in gebouwen tot dit straatniveau gevuld raken. Wanneer er sprake is van kelderruimten met afvoerpunten (toilet, wastafel, wasmachineaansluiting, douche, etc.) zonder terugstroombeveiliging zal het rioolwater uit deze afvoerpunten terugstromen, en zal de kelderruimte vollopen.

Terugstroomschade - Wie draait er voor op?

De Nederlandse regelgeving voorziet niet in de verplichting om maatregelen te nemen om te voorkomen dat kelders of andere lager gelegen ruimten waterschade oplopen. Dit betekent dat de meeste verzekeringen de materiele schade ten gevolge hiervan zullen vergoeden. Dit neemt niet weg dat bij dit soort zaken "voorkomen is beter dan genezen" geldt. Blijvende vochtschade, vochtplekken, stank, zijn zaken waarmee men soms tot in lengte van dagen mee geconfronteerd wordt.

Programmaoverzicht

Het doorlopend assortiment terugstroombeveiligingen van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties:

 

©2010-2017 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany Imprint/Impressum
Privacyverklaring