Made in Germany KESSEL Logo
zoeken:
 >  > 

Bezinkselafscheider

Zoek product:


Artikelnummer of zoekbegrip ingeven.

Bezinkselafscheider, zand- en slibvangers

Bezinkselafscheiders dienen voor het terugwinnen van residuen, zoals gips, kalk en klei. Dit is vooral in praktijken van tandartsen, chirurgen en orthopedische inrichtingen van ziekenhuizen en artsenpraktijken het geval.


De maat van de bezinkselafscheiders wordt bepaald door het volume en type afvalwater. Daarbij moet rekening worden gehouden met de afvalwaterafvoer, de dichtheid van de zware stoffen en de hoeveelheid van de af te scheiden zware stoffen.

Slib- en zandvangers worden gebruikt in alle sectoren waarin veel slib, zand en/of aarde in de riolering kan voorkomen en tot verstoppingen kan leiden. Mogelijke gebieden van gebruik zijn:

  • kleine waterzuiveringsinstallaties
  • installaties voor het gebruik van regenwater en
  • hoveniers

Het ontwerp is uitgevoerd volgens de maatregelen bij bezinkselafscheiders. Afhankelijk van het afvalwater dient lediging elke één tot twee maanden plaats te vinden.

De zinkstofafscheiders en slibvangers kunnen in alle gewenste maten aangeboden worden, zowel voor de vrije opstelling als voor de inbouw in de grond.

Welke bezinkselafscheider kan ik het best gebruiken?

Hoe wordt de vetafscheider geplaatst?*
Wat is het soort zware stoffen dat gescheiden moet worden?
Naam:
E-mailadres*:
Telefoonnummer:
Opmerkingen:

Bezinkselafscheider voor vrije opstelling

Bezinkselafscheider voor inbouw in de grond