Skip to main content

Coalescentieafscheider EasyOil free

De vrijstaande optie voor afvalwater met lichte vloeistoffen.

Waterlopen en rioleringssystemen moeten betrouwbaar tegen verontreiniging met minerale oliën worden beschermd. Toch kan een coalescentieafscheider niet altijd ondergronds worden ingebouwd, bijvoorbeeld als de toevoer zich ver onder het vloerniveau bevindt of als een hoge grondwaterdruk een ondergronds reservoir verhindert. Dit kan het geval zijn bij ondergrondse garages of kelders van parkeergarages. 

Voor deze speciale omstandigheden is de EasyOil free ontwikkeld: het ruimtebesparende alternatief voor een vrije opstelling, verkrijgbaar in de nominale groottes 3 en 6. 

Voordelen

Ruimtebesparend en modulair ontwerp

Omdat voor de EasyOil free maar een klein installatieoppervlak nodig is, is hij voor veel ruimten geschikt. Een voordeel is zijn modulaire opbouw, waardoor de verschillende onderdelen afzonderlijk naar de installatieplek kunnen worden gebracht. 

Gemaakt van polyethyleen

De EasyOil free is gemaakt van polyethyleen. Dit materiaal is bijzonder bestendig en duurzaam. Naast de wettelijke bepalingen bieden we twintig jaar garantie op dichtheid, geschiktheid voor gebruik en statische stabiliteit van reservoirs en opzetstukken. 

SonicControl

De automatische laagdiktemeter SonicControl met ultrageluidsensor kan de olie- en sliblaagdikte in coalescentieafscheiders en olie-/benzineafscheiders exact bewaken en hierover meldingen versturen. Exploitanten kunnen de werkelijke productie van lichte vloeistoffen zo tegenover controlerende instanties bewijzen en de nodige ledigingscycli buiten de norm optimaliseren.

Kunt u geen passend product vinden?

Naast onze standaard lichtevloeistoffenafscheiders ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering. 

Maatwerkoplossingen