Skip to main content

Zetmeelafscheider EasyStarch

Juist omgaan met zinkende deeltjes zoals zand en slib.

Sterk tegen zetmeel: EasyStarch. Zetmeel wordt onder andere geproduceerd bij het verwerken van aardappelen, graan, rijst en peulvruchten, dus in keukens van restaurants of de voedselverwerkende industrie. Om hier afzettingen, korstvorming en verstoppingen in afvalwaterleidingen te voorkomen, wordt de zetmeelafscheider EasyStarch gebruikt. 

De EasyStarch is verkrijgbaar in varianten voor een vrije opstelling en aardinbouw. Als u contact met ons opneemt, geven we u graag advies en ontwikkelen we een maatwerkoplossing voor uw specifieke eisen.

Wat gebeurt er in een zetmeelafscheider?

Zetmeelafscheiders werken volgens het zwaartekrachtprincipe: vanwege het verschillende soortelijk gewicht van water en zetmeel worden de beide stoffen in het afscheiderreservoir vanzelf gescheiden. 

De werking van een zetmeelafscheider: 1. instromend afvalwater

Instromend afvalwater

Het verontreinigde afvalwater wordt naar de zetmeelafscheider geleid, waar de stroming dankzij het grote volume van het reservoir zo veel mogelijk wordt gestabiliseerd. 

De werking van een zetmeelafscheider: 2. het vormen van de schuimlaag

Het vormen van de schuimlaag

In de voorkamer stijgt een deel van het zetmeel als schuim naar het wateroppervlak. Daar wordt het schuim met schoon water besproeid, waardoor het gaat zinken. 

De werking van een zetmeelafscheider: 3. het vormen van de zetmeellaag

Het vormen van de zetmeellaag

In het reservoir, waar maar weinig stroming is, zinkt het zetmeel dankzij het hogere soortelijk gewicht dan water naar de bodem, waar het zich afzet.