Skip to main content

Afvoeren voor buitenshuis

Robuuste oplossingen voor gebruik in de open lucht.

Niet alleen binnenshuis geproduceerd afvalwater moet worden afgevoerd, maar ook buiten moeten regen- en smeltwater betrouwbaar naar het riool worden afgevoerd. Ons assortiment bevat afvoeren voor parkeergarages, erf- en regenafvoeren en dakafvoeren. 

Kunt u geen passend product vinden?

Naast onze standaardafvoeren ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.

Maatwerkoplossingen