Skip to main content

Terugstuwbeveiliging

Alles wat vakmensen moeten weten.

Wat is terugstuw?

Het begrip “terugstuw” beschrijft een fenomeen waarbij tijdelijk meer water in het riool terechtkomt dan het riool kan verwerken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens sterke regenval of een overstroming (rioolverstopping) gebeuren. Het afvalwater begint dan binnen het riool te stijgen en komt overal waar het maar kan naar buiten, zoals rioolputten en in het ergste geval in de afvoeren, wasbakken en toiletten in uw kelder. 

Bescherming tegen terugstuw

Afwateringssysteem zonder terugstuwbeveiliging:

Bij zeer veel neerslag stijgt het waterniveau tot boven het zogenaamde terugstuwniveau. Meestal is dat de hoogte van het wegdek. Lager gelegen ruimten in souterrains en kelders kunnen snel overstromen. Dit leidt tot aanzienlijke schade en kosten.

Afwateringssysteem met terugstuwbeveiliging:

Het afvalwater, dat via het vrije verval naar het riool stroomt, wordt door een terugstuwbeveiliging beschermd. Bij terugstuw wordt de klep gesloten, zodat afvalwater het huis niet meer kan binnendringen.Als het openbare riool hoger licht dan de afvoerpunten in het gebouw, moet het afvalwater door een opvoerinstallatie tot boven het terugstuwniveau worden gepompt.

Met welke factoren moet u bij de keuze voor een product rekeninghouden?

Om de juiste terugstuwbeveiliging te kunnen kiezen, moeten eerst een paar vragen worden beantwoord. Hieronder hebben we deze vragen samengevat.

1. Wat voor soort afvalwater moet er worden afgevoerd?

Of het om het afvoeren van fecaliënhoudend of fecaliënvrij afvalwater gaat, heeft invloedop de manier van functioneren en de betrouwbaarheid van de terugstuwbeveiliging. Voordat ueen product kiest, moet u zich daarom afvragen welke sanitaire voorzieningen via het productmoeten worden afgewaterd. Doorslaggevend is daarbij altijd het soort afvalwater dat in de stroomrichting via de terugstuwbeveiliging naar het riool loopt. 

Als er via de aangesloten leidingen in de stroomrichting fecaliën uit urinoirs of toiletten worden aangevoerd, gaat het om fecaliënhoudend afvalwater.

Fecaliënvrij afvalwater is water zonder fecaliën, zoals afvalwater uit douches en wasmachines.

2. Waar moet zij worden ingebouwd?

Een renovatie, stijlvol geïntegreerd in nieuwbouw, in het gebouw geplaatst of juist buiten het gebouw in een huisaansluitingsschacht: afhankelijk van de plaatselijke situatie kunnen terugstuwbeveiligingen op verschillende plekken worden ingebouwd. U kunt uit de beschikbare varianten eenvoudig te juiste oplossing voor uw situatie kiezen. 

3. Is er verval naar het riool?

Voor het kiezen van de juiste terugstuwbeveiliging zijn niet alleen het soort afvalwater en de inbouwlocatiebelangrijk, maar moet er ook worden gekeken of er zichtussen de afvalwaterleidingen en het openbare riool een verval bestaat. 

Verval naar het riool

Verval naar het riool

Als het riool lager ligt dan de terugstuwbeveiliging, wordt het huishoudelijk afvalwater via het natuurlijke verval afgevoerd. Hier kunnen terugstuwbeveiligingen en hybride opvoerinstallaties worden gebruikt. 

Geen verval naar het riool

Geen verval naar het riool

Als het riool hoger ligt dan de terugstuwbeveiliging, moet het afvalwater met een opvoerinstallatie via een terugstuwlus naar het riool worden gepompt.

4. Hoeveel afvoerpunten zijn er?

Moeten ze afzonderlijk worden beschermd of liever centraal in de verzamelleiding? Voor welke afwateringsstrategie u het beste kunt kiezen, hangt af van het aantal afvoerpunten dat onder het terugstuwniveau is geplaatst. 

Schematische weergave: bescherming van afzonderlijke afvoerpunten

Bescherming van afzonderlijke afvoerpunten

Elk afvoerpunt, zoals een wastafel, douche of wasmachine, wordt met een eigen terugstuwbeveiliging beschermd.

Schematische weergave: centrale bescherming van afvoerpunten

Centrale bescherming

In de verzamelleiding geïntegreerde terugstuwbeveiligingen of opvoerinstallaties beschermen alle aangesloten afvoerpunten.

5. Moet afvalwater ook tijdens terugstuw kunnen worden afgevoerd?

Als de terugstuwbeveiliging is gesloten, kan er uit de kelder geen afvalwater worden afgevoerd. Als dat een probleem is, moet u kiezen voor een product dat ook tijdens terugstuw zonder beperkingen afvalwater kan afvoeren.

[Translate to Niederländisch (NL):] Funktionsgrafik Rückstaupumpanlage Pumpfix F

Beschermt bij terugstuw

De terugstuwklep voorkomt dat het afvalwater uit het riool het huis binnendringt.

[Translate to Niederländisch (NL):] Funktionsgrafik Rückstaupumpanlage Pumpfix F: Pumpt gegen den Rückstau

Voert af bij terugstuw

Ondanks terugstuw uit het riool en een gesloten klep kan het huishoudelijk afvalwater via een pomp worden afgevoerd. Zo kan de afwateringsinstallatie blijven werken.

 

Open vragen, praktische antwoorden

Bent u al bekend met ons brede aanbod aan studiedagen en bijscholingen? Op verschillende soorten evenementen spreken ervaren KESSEL-experts regelmatig over actuele thema’s uit de afwateringstechniek.

Naar het bijscholingsaanbod