Skip to main content

De KESSEL-belofte: kwaliteit “Made in Germany”

De productielocatie en het hoofdkantoor van KESSEL bevinden zich in het Beierse Lenting. Daar worden Duitse kwaliteitsproducten gemaakt die over de hele wereld overtuigen, onder andere dankzij de ISO-gecertificeerde, geïntegreerde bestuurlijke organisatie.

De geïntegreerde bestuurlijke organisatie van KESSEL

Als producent van afwateringstechniek heeft KESSEL de taak om klanten, hun bezittingen en het milieu te beschermen. Om aan deze verantwoordelijkheid recht te kunnen doen, verplicht KESSEL zich tot het voortdurend en duurzaam verbeteren van de bestuurlijke organisatie, waarbij we niet alleen aan alle normen voldoen, maar ook veel verder gaan dan wettelijk is vereist.

De pijlers onder de organisatie

De geïntegreerde bestuurlijke organisatie van KESSEL rust op zeven overkoepelende basisprincipes. Die zorgen er continu voor dat de bestuurlijke organisatie zo goed mogelijk voldoet aan de bedrijfskundige en wettelijke eisen. 

 • Vaststellen, nastreven en beoordelen in een jaarlijkse cyclus 
 • Rekening houden met alle belanghebbenden 
 • Regelmatige controle van risico’s en kansen  
 • Vaststellen, nastreven en beoordelen in een jaarlijkse cyclus 
 • Rekening houden met alle belanghebbenden 
 • Regelmatige controle van risico’s en kansen  

 • Maatstavensysteem 
 • Ideeënbus “Idee+” 
 • Regelmatige audits 
 • Kwaliteitscirkel 
 • Projecten voor het continue verbeterproces 

 • Werkgroep managementsystemen en één team per systeem 
 • Wekelijkse besprekingen, afstemming en besluitvorming van het team van de geïntegreerde bestuurlijke organisatie 
 • Werkgroep managementsystemen en één team per systeem 
 • Wekelijkse besprekingen, afstemming en besluitvorming van het team van de geïntegreerde bestuurlijke organisatie 

 • Regelmatige afstemming met de verantwoordelijken voor de geïntegreerde bestuurlijke organisatie 
 • Beschikbaar stellen van informatie en middelen 
 • Regelmatige afstemming met de verantwoordelijken voor de geïntegreerde bestuurlijke organisatie 
 • Beschikbaar stellen van informatie en middelen 

 • Informatie voor medewerkers via het intranet, MitmacherMagazin, “Q-Corner” 
 • Overleg met en participatie van het personeel 
 • Informatie voor medewerkers via het intranet, MitmacherMagazin, “Q-Corner” 
 • Overleg met en participatie van het personeel 

 • Automatisch scholingssysteem 
 • Met media verrijkt onderwijsmateriaal 
 • Automatisch scholingssysteem 
 • Met media verrijkt onderwijsmateriaal 

 • Software-ondersteund nakomen van wettelijke plichten en overige eisen 
 • Automatische informatie bij wetswijzigingen 
 • Software-ondersteund nakomen van wettelijke plichten en overige eisen 
 • Automatische informatie bij wetswijzigingen 

Betrouwbare kwaliteitsborging volgens ISO 9001

Om de best mogelijke kwaliteit van producten en diensten te kunnen garanderen, past KESSEL zijn bestuurlijke organisatie toe op de relevante processen in de ontwikkeling, productie en klantenservice. De maatregelen omvatten kwaliteitsstimulerende werkprocessen, kwaliteitsverbeteringen, continue verbeteringsprocessen en externe validering.

Milieubeheer volgens ISO 14001

Milieubescherming is een van de centrale bestaansdoelen van KESSEL. Daarom past de onderneming milieubeheer op bedrijfsniveau toe, zodat de bedrijfsvoering duurzamer wordt. Aan de ene kant als actieve milieubescherming, aan de andere kant om schadelijke stoffen in te perken.

Werkveiligheid volgens ISO 45001

Als onderneming die voor veiligheid staat, gaat KESSEL ook op het gebied van werkveiligheid verder dan verplicht: veiligheid op het werk en gezondheidsvoorzorgen worden in het kader van het eigen beheersysteem regelmatig gecontroleerd.

Energiebeheer volgens ISO 50001

Voor een duurzame bedrijfsvoering is de hoogst mogelijke energie-efficiëntie onontbeerlijk. De interne bestuurlijke organisatie zorgt ervoor dat daar bij alle zakelijke besluitvorming van KESSEL rekening mee wordt gehouden.

Directievertegenwoordiger van KESSEL SE + Co. KG in Duitsland

Bestuurlijke organisatie en kwaliteitsbeheer: T. Pelter

Thorsten Pelzer

Geïntegreerde bestuurlijke organisatie en kwaliteitsbeheer

Manager voor de geïntegreerde bestuurlijke organisatie en verantwoordelijke voor het kwaliteitsbeheer

Milieubeheer: S. Carota

Sabine Carota

Milieubeheer

Verantwoordelijke voor het milieubeheer

G. Kraemer, werkveiligheid

Gerhard Kraemer

Werkveiligheid

Veiligheidsdiskundige en verantwoordelijke voor de werkveiligheid

Energiebeheer: M. Sauter

Michael Sauter

Energiebeheer

Verantwoordelijke voor het energiebeheer

Downloads