Skip to main content

Pomptechniek

Alles wat vakmensen moeten weten

Pomptechniek vs. terugstuwbeveiligingen

Opvoerinstallaties en pompstations worden in principe gebruikt om afvoerpunten onder het terugstuwniveau tegen indringend water te beschermen. Maar waarin verschillen ze dan van andere beschermingen, zoals terugstuwbeveiligingen? Opvoerinstallaties en pompstations pompen afvalwater uit ruimten onder het terugstuwniveau via een terugstuwlus naar het riool. Ze worden vooral gebruikt als het riool hoger ligt dan het afvoerpunt. Terugstuwbeveiligingen gebruiken daarentegen het natuurlijke verval naar de riolering en sluiten de afvalwaterleiding tijdens terugstuw met een of twee kleppen af. Hybride opvoerinstallaties functioneren als terugstuwbeveiligingen, maar beschikken ook over een pomp die afvalwater tijdens terugstuw naar het riool pompt. Meer informatie over de werking en randvoorwaarden kunt u vinden op de relevante productpagina’s.

Terugstuwbeveiligingen  Hybride opvoerinstallaties

Productsoorten

In het assortiment pomptechniek vindt u naast de klassieke opvoerinstallaties en pompstations voor terugstuwbeveiliging ook hybride opvoerinstallaties, een nieuw milieuvriendelijk en voordelig alternatief voor terugstuwbeveiliging. Voordat u in onze artikelen meer over onze verschillende productsoorten leest, ziet u hier een kort overzicht van de fundamentele onderscheiden: 

Opvoerinstallaties pompen afvalwater naar het riool

Opvoerinstallatie

  • Pompt continu afvalwater over de terugstuwlus, zodat het indringen van water wordt voorkomen.
  • Vrije opstelling of vloerinbouw.

Naar onze opvoerinstallaties

Hybride opvoerinstallaties gebruiken het natuurlijke verval en pompen alleen als er terugstuw optreedt

Hybride opvoerinstallaties

  • Pompt afvalwater alleen bij terugstuw over de terugstuwlus; het indringen van water wordt met een terugstuwbeveiliging voorkomen.
  • Vrije opstelling, vloerinbouw of aardinbouw.

Naar onze hybride opvoerinstallaties

Pompstations worden voor het gebouw ondergronds ingebouwd

Pompstation

  • Pompt continu afvalwater over de terugstuwlus, zodat het indringen van water wordt voorkomen 
  • Aardinbouw of inbouw in een vloerplaat

Naar onze pompstations

Dompelpompen voor mobiel of stationair gebruik

Dompelpompen

  • voor het wegpompen van grote hoeveelheden schoon, regen- en vuil water.

Naar onze dompelpompen

Soort afvalwater

Bij het kiezen van het juiste product is één criterium bijzonder belangrijk: fecaliënvrij afvalwater, het zogenaamde grijswater, vereist andere oplossingen dan fecaliënhoudend afvalwater (zwartwater). Bovendien geeft de vrije kogeldoorlaat van een pomp aan tot welke grootte vaste stoffen probleemloos door de pomp kunnen gaan. Hier moet bij het kiezen van een pomp rekening mee worden gehouden om te zorgen dat de pomp tijdens het gebruik niet verstopt raakt.

Fecaliënhoudend afvalwater

Opvoerinstallaties voor fecaliënhoudend afvalwater EN 12050-1

Opvoerinstallaties conform DIN EN 12050-1 zijn geschikt voor het afvoeren van zwartwater, bijvoorbeeld uit toiletten en urinoirs.

Fecaliënvrij afvalwater

Opvoerinstallaties voor fecaliënvrij afvalwater EN 12050-2

Opvoerinstallaties conform DIN EN 12050-2 zijn bedoeld voor grijswater, dus fecaliënvrij water uit bijvoorbeeld douches of wasmachines. De maximale korrelgrootte van deeltjes is bij deze opvoerinstallaties slechts 10 mm.

Soorten sondes

In opvoerinstallaties en pompstations worden bepaalde sondes of sensoren gebruikt om het waterniveau in het afvalwaterreservoir te bepalen. Afhankelijk van de toepassing kan de sonde worden gebruikt om pompen te activeren of een alarm te geven als het water zich in het reservoir ophoopt. Er zijn vijf soorten sondes verkrijgbaar, die elk geschikt zijn voor bepaalde randvoorwaarden:

Druksensor

Druksensor

Het waterniveau in een opvoerinstallatie of pompstation kan met een pneumatische niveauregistratie (die een luchtkamer bevat) worden bepaald. Door het stijgende water wordt de luchtkamer minimaal samengedrukt, waardoor de luchtdruk stijgt. De druksensor meet de druk en zet de pomp aan zodra een bepaalde niveauwaarde wordt overschreden.

Druksensoren zijn goedkoop en eenvoudig te gebruiken. Het functioneren van deze sensoren kan echter door extreem vet afvalwater, een zeer lange luchtslang of condenswater in de luchtslang worden beïnvloed.

Geleidende niveaudetectie

Geleidende niveaudetectie

Een als peilsonde in een opvoerinstallatie of pompstation gebruikte geleidende niveaudetectie schakelt de pomp in zodra het water twee dicht bij elkaar liggende meetpunten bereikt. Door de geleidende vloeistof tussen de meetpunten gaat er een wisselspanning lopen, waardoor de besturingskast een signaal krijgt om de pomp te activeren.

Met een geleidende niveaudetectie kan het waterniveau in een afvalwaterreservoir eenvoudig en goedkoop worden bepaald. De detectie werkt echter alleen met geleidende vloeistoffen en kan niet worden gebruikt voor pompen die regen- of condenswater afvoeren.

Vlotterschakelaar

Vlotterschakelaar

Bij een opvoerinstallatie of pompstation met een vlotterschakelaar wordt de pomp ingeschakeld als het stijgende water in het afvalwaterreservoir een vlotter omhoog drukt. Zodra de vlotter een bepaalde hoogte bereikt, krijgt de besturingskast het signaal om de pomp in te schakelen.

De vlotterschakelaar is een eenvoudige en bewezen soort sonde, die echter niet geschikt is als de opvoerinstallatie of het pompstation sterk vervuild water krijgt aangevoerd. In dit geval kan het vuil zich op de vlotter afzetten en het functioneren van de vlotterschakelaar beïnvloeden.

Hydrostatische sensor

Hydrostatische sensor

Hydrostatische sensoren meten de waterdruk. Als in een opvoerinstallatie of pompstation een hydrostatische sensor wordt gebruikt, worden de meetwaarden in analoge signalen omgezet. Afhankelijk van het waterniveau gebruikt de besturingskast deze signalen om bepaalde handelingen te activeren, zoals het aanzetten van de pomp of het geven van een alarm.

Het grote voordeel van hydrostatische sensoren is dat ze niet één, maar meerdere functies kunnen vervullen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld het toepassen van een afzonderlijke alarmsonde overbodig maken. Aan de andere kant zijn ze meestal ook duurder dan andere soorten sondes.

Optische sonde

Optische sonde

Optische sondes worden in opvoerinstallaties en pompstations als alarmsondes gebruikt. Deze sondes versturen een infraroodsignaal, dat door contact met een vloeistof wordt afgebogen. Zodra de sonde een dergelijke verandering vaststelt, wordt er een alarm geactiveerd.

In vergelijking met andere soorten sondes zijn optische sondes over het algemeen beter geschikt als alarm, omdat ze ook na lange inactiviteit betrouwbaar functioneren. Wel kunnen ze valse alarmen geven als de opvoerinstallatie of het pompstation sterk schuimend afvalwater verwerkt of als er door warm afvalwater condens in de sonde wordt gevormd.

Neem contact met ons op

Sommige vragen kunnen het makkelijkst tijdens een persoonlijk gesprek worden beantwoord. Twijfelt u nog welk product het beste bij uw eisen past? Wij adviseren u graag, per e-mail of telefonisch.

Contactmogelijkheden

Soorten waaiers

Naast vakkundige inbouw is het probleemloos functioneren van opvoerinstallaties en pompstations afhankelijk van de vraag of voor het gebruiksdoel de juiste uitrusting is gekozen. Het soort waaier dat voor het pompen van afvalwater wordt gekozen, speelt daarbij een grote rol. Er is keuze uit drie verschillende soorten waaiers.

Open waaier

Open waaier

Pompen met een open waaier hebben een grote open ruimte, waardoor afvalwater met langvezelige stoffen zoals maandverband en textiel kunnen worden afgevoerd zonder verstoppingen te veroorzaken. In vergelijking met andere soorten waaiers vereisen open waaiers over het algemeen voor dezelfde pompprestaties meer energie.

Pomp met snijwiel

Snijwerk

Snijwerk en snijwielen verkleinen tijdens het pompen grote fracties in het afvalwater. Zelfs grote vaste stoffen met lange vezels kunnen zo worden verkleind en weggepompt. Hierdoor is snijwerk ook geschikt voor het afwateren bij ongunstige omstandigheden, zoals wanneer het afvalwater grote stukken door persleidingen met een geringe diameter moet worden getransporteerd.

Kanaalwaaier

Kanaalwaaier

Enkele of meervoudige kanaalwaaiers worden gebruikt voor het pompen van afvalwater dat vaste of viskeuze stoffen met korte vezels bevat. Ze zijn erg energie-efficiënt en zijn bijzonder geschikt voor het pompen van grote hoeveelheden afvalwater.

Soorten bedrijf

Pompen kunnen continu of in kortere periodes draaien. De soorten bedrijf worden aangegeven met een combinatie van een letter en een cijfer, van S1 tot S9, waarbij S1 staat voor continu bedrijf en de aanduidingen vanaf S2 voor periodiek bedrijf. Specifiek voor het discontinu pompen van afvalwater worden vaak S3-pompen gebruikt, zo bijvoorbeeld ook bij KESSEL-pompen.

S1-pompen worden ingezet om grote, voortdurend optredende afvalwaterhoeveelheden af te voeren. Bij discontinu of periodiek gebruik is de maximale bedrijfstijd van de pomp beperkt tot een bepaald deel per 10 minuten (in procenten of minuten aangegeven). Welke bedrijfssoort voor uw opvoerinstallatie of pompstation de juiste is, is uiteraard afhankelijk van hoe vaak welke afvalwaterhoeveelheden via de installatie worden weggepompt.

Soorten KESSEL-pompen

Er zijn al evenveel soorten pompen als er eisen aan opvoerinstallaties en pompstations zijn. Als u naar ons assortiment kijkt, verraadt de aanduiding bij de productomschrijving al veel over de technische uitrusting van een pomp en voor welke toepassing de pomp is ontworpen. Hier vindt u een overzicht van de functionaliteiten die er achter de verschillende afkortingen schuilgaan:

Afkorting Betekenis
KTP KESSEL-dompelpomp
GTF Dompelpomp voor grijswater en zwartwater met open waaier
GTK Dompelpomp voor grijswater en zwartwater met kanaalwaaier
SPF Zwartwaterpomp met open waaier
SPZ Zwartwaterpomp met snijwerk
STZ Dompelpomp voor zwartwater met snijwerk