Skip to main content

Vetafscheiders

Alles wat vakmensen moeten weten

Waar zijn vetafscheiders voor nodig?

Volgens de voorschriften moet u een vetafscheider gebruiken als u een gastronomisch, voedselverwerkend of soortgelijk bedrijf exploiteert en daar vet afvalwater wordt geproduceerd. Als u het afvalwater niet scheidt, ontstaan er hardnekkige en stinkende afzettingen in het afwateringssysteem, die extreem moeilijk te bestrijden zijn. In dit geval moet u naast een boete ook rekening houden met grote financiële schade vanwege verstopte leidingen, corrosie en functiestoringen in zuiverings- en opvoerinstallaties. 

  Wanneer hebt u een vetafscheider nodig?

  Om deze deels zwaarwegende gevolgen te voorkomen, worden vetafscheiders die voldoen aan DIN EN 1825 en DIN 4040 voorgeschreven. Afscheidersystemen voor vet moeten in elk geval worden gebruikt als vetten en oliën van plantaardige of dierlijke oorsprong uit het afvalwater moeten worden verwijderd. Dit geldt voor commerciële en industriële bedrijven, zoals

  • (Bedrijfs)keukens en grootkeukens, zoals restaurants, en hotels 
  • Wegrestaurants en kantines 
  • Slagerijen met en zonder slachterij 
  • Slachthuizen 
  • Botten- en lijmziederijen 
  • Zeep- en stearinefabrieken 
  • Oliemolens 
  • Spijsolieraffinaderijen 
  • Conservenfabrieken

  Naar de producten

  Welke nominale grootte heb ik nodig?

  Welke nominale grootte vetafscheider voor u de juiste is, hangt af van veel verschillende factoren. Zo moet er naast de hoeveelheid geproduceerd afvalwater met vele verzwarende factoren rekening worden gehouden. Onze ontwerptool SmartSelect voor vetafscheiders helpt u om het juiste product te vinden: u beantwoordt een aantal vragen, waarna volledig automatisch de berekening wordt uitgevoerd. Zo vindt u in een handomdraai de beste oplossing. 

  SmartSelect gebruiken

   

  Wat gebeurt er in een vetafscheider?

  Vetafscheiders werken volgens het zwaartekrachtprincipe: vanwege het verschillende soortelijk gewicht van water, vet en vuildeeltjes (slib) worden de verschillende stoffen in het afscheiderreservoir vanzelf gescheiden. 

  Stabilisatie van het aangevoerde afvalwater.

  Stabilisatie

  Het verontreinigde afvalwater wordt door de vetafscheider geleid, waar de stroomsnelheid door een keerschot wordt verlaagd. 

  Het vormen van de sliblaag.

  Sliblaag

  In het reservoir, waar het water langzamer stroomt, zinken de zwaardere stoffen naar de bodem. Deze stoffen komen in de slibvang terecht. 

  Het vormen van de vetlaag.

  Vetlaag

  Vetten en oliën drijven naar boven en vormen daar een vetlaag die niet meer bij de toevoer en uitloop kan komen. 

  Van conventionele tot praktische ledigingsvarianten.

  Vetafscheiders moeten regelmatig compleet worden geleegd om achtergebleven afvalstoffen te verwijderen. We bieden onze vetafscheiders met verschillende ledigingsvarianten aan. De mogelijkheden variëren van het openen van het reservoir tot een volautomatische zuigleiding.

  Ledigingsvarianten

  Auto Mix & Pump

  Mix & Pump

  Auto Mix

  Mix

  Direct

  Standard

  Directe lediging
  De lediging verloopt via de zuigleiding; er hoeven geen onhygiënische slangen door het gebouw te worden getrokken.
   
  Geen vrijkomende geurtjes
  Het schredder-mix-systeem zorgt voor geurloze lediging en reiniging.
    
  Centrale besturing
  Het schredder-mix-systeem en de vulvoorziening kunnen door een besturingskast worden aangestuurd.
     
  Ledigingspomp
  Voor inbouwsituaties waarbij het ledigingsvoertuig niet meer kan afzuigen.
      
  Volautomatisch
  De lediging en het spoelen gebeuren volledig automatisch en programmagestuurd.
       

   

  Bespaar onnodige kosten.

  Met de laagdiktemeter SonicControl.

  DIN EN 1825-2 schrijft voor: “Voor zover niet anders is voorgeschreven, moeten slibvangers en afscheiders eens per maand, bij voorkeur elke twee weken, worden geleegd, schoongemaakt en opnieuw met schoon water worden gevuld.” Ook DIN 4040-100 schrijft voor dat de slibvanger en afscheider minimaal eens per maand moeten worden geleegd. Uit ervaring blijkt echter dat de slibvang en vetafscheider vaak ook met langere ledigingscycli voldoende opslagcapaciteit kunnen behouden. De doorslaggevende factor is de dikte van de vetlaag.

  De automatische laagdiktemeter SonicControl met ultrageluidsensor kan de temperatuur en vetlaagdikte in vetafscheiders exact bewaken. Exploitanten kunnen de werkelijke vet aangroei zo tegenover controlerende instanties bewijzen en de nodige ledigingscycli buiten de norm optimaliseren.

  Let op: strengere grenswaarden!

  Bij het gebruik van vetafscheiders toont het afvalwater in de afvoer een restwaarde lipofiele stoffen van ca. 300 mg/l. Als gemeentes een grenswaarde onder 300 mg/l eisen, is een biologische nabehandeling met een Bifena-systeem nodig.

  Biologische nabehandeling met een Bifena-systeem

  Wat is voor u de beste inbouwvariant?

  Moet de vetafscheider vrij worden opgesteld? Ga dan voor “free”. Moet hij ondergronds worden ingebouwd? Dan is “ground” het sleutelwoord. Of u nu weinig ruimte hebt, de ruimte moeilijk toegankelijk is, de installatie achteraf moet worden geplaatst of er andere beslissende factoren spelen: onze verschillende inbouwvarianten zijn het antwoord op uw specifieke situatie.