Skip to main content

Afvoertechniek

Alles wat vakmensen moeten weten

1. Soorten afvoeren: een overzicht

Toepassingen voor afvoeren en goten

Onder het begrip afvoertechniek vallen verschillende soorten afvoeren, die geschikt zijn voor de verschillende eisen van verschillende toepassingen. Hier vindt u een overzicht van de vier belangrijkste productcategorieën.

2. Het juiste materiaal kiezen

Selectiecriteria voor kunststof- en metalen afvoeren

Bij het ontwerpen van afvoertechniek moet worden gekeken welk materiaal het beste geschikt is voor het soort afvalwater en de projectspecifieke eisen op de inbouwlocatie. Hier moet rekening worden gehouden met de stoffen in het afvalwater (en de concentratie daarvan), lokale omstandigheden, vloerconstructies en de juiste soorten afdichtingen.

Met de KESSEL-bestendigheidslijst een materiaal kiezen

In onze bestendigheidslijst kunt u opzoeken welk materiaal in uw gebruiksscenario het beste bestand is tegen uw afvalwater. In de lijst vindt u de meest gangbare soorten afvalwater en beoordelingen van de bestendigheid van verschillende materialen voor dat afvalwater.

Naar de bestendigheidslijst

Eigenschappen van de gebruikelijke materialen

Afvoeren worden meestal gemaakt van kunststoffen of metalen zoals rvs en gietijzer. De verschillende eigenschappen van deze materialen zijn geschikt voor verschillende toepassingen:

3. Brandpreventie voor afvoertechniek

Vloerafvoeren volgens de voorschriften beschermen

Tijdens branden zijn vloerafvoeren potentiële zwakke punten waarlangs vuur, rook en giftige gassen zich naar andere ruimten kunnen verspreiden. Daarom worden in bouwverordeningen brandpreventiemaatregelen voor afvoertechniek voorgeschreven. 

Vloerafvoer als risicofactor bij brand

Hoe snel een brand zich binnen een gebouw verspreidt, is afhankelijk van hoe lang afscheidingen tussen ruimten de vlammen en de daardoor geproduceerde rook- en gasdeeltjes tegenhouden. Niet voldoende beschermde vloerafvoeren brengen meerdere risico’s met zich mee:

Uit onbeschermde afvoeren kunnen gas en geuren ontsnappen

Verspreiding van rook/gas

door kieren in en rondom de vloerafvoer.

Branden kunnen zich via onbeschermde afvoeren verspreiden

Brandverspreiding

naar andere ruimten door het wegbranden van de afwateringsinstallatie.

Onbeschermde afvoeren kunnen hitte overdragen

Hitteoverdracht

en het ontbranden van brandbare stoffen via niet-brandbare afwateringsobjecten.

Brandweerstandklassen van vloerafvoeren

Afhankelijk van landelijke regels, het soort gebouw en de inbouwlocatie worden voor vloerafvoeren verschillende brandweerstandklassen voorgeschreven. Het getal van de brandweerstandklasse geeft aan hoeveel minuten het geteste constructieonderdeel tijdens een brand minimaal standhoudt. De voor vloerafvoeren relevante brandweerstandklassen zijn:

  • F30 (brandvertragend) 
  • F60 (zeer brandvertragend) 
  • F90 (brandbestendig) 
  • F120 (zeer brandbestendig) 

Houd rekening met de specifieke eisen van het brandpreventieplan van uw project. 

 

Hoe werkt het brandpreventieonderdeel?

Een brandpreventieonderdeel wordt in de leidingaansluiting aan de onderkant van de vloerafvoer geplaatst. Het bestaat uit een hittegevoelig materiaal dat bij het eerste contact met vuur opzwelt en daardoor de afvoer afsluit. 

Het brandpreventieonderdeel als er geen brand is

De buis smelt

door de extreme hitte.

Het brandpreventieonderdeel zodra er contact met vuur optreedt

Het brandpreventieonderdeel zwelt op

zodra het in contact met het vuur komt.

De afvoer is afgesloten en verdere brandschade wordt voorkomen

De afvoer is afgesloten

zodat verdere brandschade wordt voorkomen.

Fire-Kit & Quick-Fit:

brandpreventie voor KESSEL-afvoeren

Met het onderdeel voor brand- en rookbescherming Fire-Kit en de doorvoerdichting Quick-Fit beschikt ons assortiment over geschikte toebehoren voor een deskundige bescherming van KESSEL-afvoeren tegen branden. De Fire-Kit zorgt voor het vuurvast afsluiten van de afvoer bij brand, en de doorvoerdichting Quick-Fit is een eenvoudig in te bouwen alternatief voor conventionele vulmaterialen voor het afdichten van het kerngat. De hierin geïntegreerde brandpreventiemassa verzegelt bij brand eventueel aanwezige kieren tussen de afvoer en het kerngat. Zowel Fire-Kit als Quick-Fit hebben de brandweerstandklasse R120 voor buisdoorvoeropeningen.

4. Modulaire systemen voor afvoeren

Flexibel ontwerp met modulaire, uitbreidbare afvoertechniek

Verschillende combinaties van afvoeren met het modulaire systeem

Als afwateringssystemen speciale eisen hebben, zijn de juiste afvoeren niet altijd verkrijgbaar als standaardproduct. In dergelijke gevallen zijn modulaire oplossingen handig: hiermee kunt u uit een groot aantal onderling compatibele onderdelen een afvoer samenstellen die aan uw afwateringsbehoeften voldoet en hem later zonder problemen aan veranderende omstandigheden aanpassen. 

Modulaire systemen: onafhankelijk van de nominale breedte!

De modulaire systemen zijn verkrijgbaar voor afvoeren met verschillende diameters. De diameter (van de steekverbinding tussen het opzetstuk en basiselement) is onafhankelijk van de diameter van de aangesloten afvalwaterleiding. Een afvoer met een bepaalde diameter kan dus in principe worden aangesloten op leidingen met alle nominale grootten, mits de uitloopaansluiting de juiste afmeting heeft. 

Het modulaire KESSEL-systeem

KESSEL biedt modulaire afvoeren met diameters van 100 tot 400 mm voor badkamer-, kelder- en objectafwatering en gebruik buitenshuis aan. Binnen elk modulaire systeem kunt u kiezen tussen talrijke basiselementen en materialen, zodat u het systeem precies aan de plaatselijke en inbouwomstandigheden kunt aanpassen.  

Open vragen, praktische antwoorden

Bent u al bekend met ons brede aanbod aan studiedagen en bijscholingen? Op verschillende soorten evenementen spreken ervaren KESSEL-experts regelmatig over actuele thema’s uit de afwateringstechniek.

Naar het bijscholingsaanbod